حکمت با طعم درد
آرمانخواهی انسان، مستلزم صبر بر رنجهاست
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 1393 توسط محمدقائم خانی

سلام 

گفتگوی جالب با رییس مرکز تحقیقات اسلامی


در سینما حتماً نیازمند ایجاد حوزه های بین رشته ای هستیم

رییس مرکز تحقیقات اسلامی با تاکید بر این که ما در سینما حتماً نیازمند ایجاد حوزه های بین رشته ای هستیم، ابراز داشت: سینما از آن جهت که باید به واقعیت های اجتماعی بپردازد و جایگاه متعهدی داشته باشد باید به علم دین رجوع کند و از آن جهت که جنبه های تکنیکی و هنری آن به روز باشد باید به دانش هنر خاص سینما بپردازد.

علوم انسانی باید به سینما بپردازد

حجت الاسلام مبلغی درباره ضرورت پرداختن علوم انسانی به سینما بیان کرد: علوم انسانی نیز باید در مطالعه سینما مطرح باشد زیرا وقتی می خواهید با انسان سخن بگویید باید بدانید که انسان و جهان چیست.

وی افزود: پیشنهاد می کنم یک دانش بین رشته ای برای سینما ایجاد شود که در آن دانشکده و مرکز علمی تمام این دانش ها به نحوی مطرح شود.

جشنواره انقلاب مقدمه ای برای خلق دانش های بین رشته ای بین سینما و علوم انسانی است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی با بیان این که سینما امروز جایگاه بی بدیل و غیر قابل انکاری پیدا کرده است، اظهار داشت: اهمیت جشنواره انقلاب این است که می تواند نقطه های عزیمتی برای یافت و کشف راه  حل های علمی برای یافتن راه هایی برای تدوین و خلق دانش های بین رشته ای بین سینما و علوم انسانی فراهم کند.

در ادامه بحث، وی در پاسخ به سوال بهروز فرنو مبنی بر این که برای یافتن زبانی برای سینما که دین نیز آن را بپذیرد، به جای پرداختن به سینما از منظر فقه اصغر از منظر فقه اکبر به آن بپردازیم، گفت: فقه اکبر به معنای فقه دین و فقه اصغر به معنای فقه احکام است و پاسخ رفتارها را فقه اصغر می دهد و اگر فقه اصغر، پشتوانه فقه اکبر را از دست بدهد پاسخگویی کاملش را از دست می دهد.

بقیه در ادامه مطلب 
سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در محفل سینما انقلاب

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مرکز پژوهش های مجلس در نشست «فقه سینما» در چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب با طرح این پرسش که آیا سینما می تواند چون سینماست هنجار شکنی کند، با اشاره به زبان شعر و عرفان اسلامی که دارای نوعی هنجارشکنی مورد تایید فقه دین است، اظهار داشت: سوال این است که محدوده این قالب و هنجار شکنی تا کجاست و آیا سینما می تواند مانند شعر زبانی برای خود انتخاب کند که فقها بر آن خرده نگیرند.

 

به گزارش ستاد خبری چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی  مرکز پژوهش های مجلس در نشست «فقه سینما» اظهار داشت: دغدغه ای پدید آمده و آن این است که باید فقه به موضوعات جدید پرداخت های بهتر و دقیق تری داشته باشد و نفس برآمدن ادبیات جدید مانند فقه سینما در فقه نشان از تحولاتی است که در این حوزه اتفاق افتاده است.

ضرورت پرداختن به فقه سینما از نگاهی واقعی به سینما

رییس مرکز تحقیقات اسلامی درباره ضرورت مطالعات فقهی و بایسته های آن در حوزه سینما ابراز داشت: حق مطالعات فقهی درباره سینما در نگاه های کلی و غیر دقیقی که ممکن است با سینما فاصله داشته باشد، ادا نمی شود و نگاه هایی در فقه که با واقعیت سینما فاصله دارد ممکن است هم موجب ایجاد موانع در برابر سینما باشد و هم سینما را به عنوان یک فرصت فراروی دین از بین ببرد.

وی افزود: من واژه فقه سینما را واژه خوبی برای ورود فقه در سینما می بینم و برای این که فقها و فقه در سینما ورود پیدا کند باید حقیقتاً یک مطالعه فقهی دقیق و عمیق نسبت فقه سینما صورت بگیرد.

ضرورت ترسیم افق ها و چشم اندازها برای مطالعه فقه سینما

حجت الاسلام مبلغی نقش نشست های بین رشته ای را در حوزه فقه و سینما بسیار مهم دانست و بیان داشت: این نشست ها می تواند افق های چنین مطالعاتی را فراروی حوزه و دانشگاه و کسانی که در این زمینه دغدغه فرهنگی دارند بگشاید و در واقع، ما نباید بدون داشتن یک نگاه افق مدار، سراسیمه وارد مطالعات فقهی سینما شویم و حتماً باید در ابتدا چشم انداز کلی نسبت به فقه سینما داشته باشیم.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی ادامه داد: برگزاری این نشست ها آسیب های ورود در چنین بحث ها را نشان می دهد و لوازم ورود به آن را دقیق و به دانش هایی که می تواند به بحث عمق ببخشد کمک و ابعاد موضوع سینما را که باید به آن پرداخته شود ولو در یک تصویر کلی بیان می کند.

مطالعه فقه سینما به روش سنتی کافی نیست

وی با اشاره به ضرورت های محتوایی برگزاری نشست ها اظهار داشت: ورود در مقوله دین و سینما و فقه و سینما را اقدام مبارکی می دانم البته شاید کسانی خرده بگیرند که کتاب های زیادی در فقه سینما نوشته شده است و پیش از این افراد زیادی وارد این مقوله شده اند که پاسخ من به این افراد این است که فقه سینما را به دو صورت می شود ارائه کرد یکی آن چه که انجام گرفته که مبتنی بر یک روش سنتی است.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: این نوع فقه از پاسخگویی به مسایل اساسی و حیاتی سینما از آن جهت که یک ابزار نیرومند است بر نمی آید و باید در ابتدا یک مطالعه دقیق و کلی که در آن افق ها روشن شده است و ابعاد مختلف سینما مورد بحث قرار می گیرد داشته باشیم و سپس به روش سنتی به فقه سینما بپردازیم.

شناخت سینما مقدمه مطالعه فقهی سینما باشد

رییس مرکز تحقیقات اسلامی تاکید کرد: ابتدا باید سینما را شناخت و سپس بررسی کرد که این سینما چه ارتباطی با فرهنگ پیدا می کند و نیز رابطه سینما و فرهنگ دینی باید تبیین شود.

وی با بیان این که اصولاً تکنیک ها و جاذبه های هنری و توان سرگرم سازی حرف اول را می زند و جزو مولفه های اصلی سینماست، ابراز داشت: فقه باید پاسخ دهد که آیا سینمای دینی باید این مولفه ها را از سینما حذف کند یا این که آن ها را متوازن کند.

مرز هنجارشکنی در سینما تا کجاست؟

حجت الاسلام مبلغی با طرح این پرسش که آیا سینما می تواند چون سینماست هنجار شکنی کند، اظهار داشت: ما در اشعار عرفانی به عنوان مثال داریم که محراب و مسجد را کنار می گذارم اما دین این ادبیات را در شعر عرفانی جایز می داند در حالی که گفتن این عبارات در جایی غیر از شعر را بر نمی تابد و هنجار شکنی می داند.

وی افزود: سوال این است که محدوده این قالب و هنجار شکنی تا کجاست و آیا سینما می تواند مانند شعر زبانی برای خود انتخاب کند که فقها بر آن خرده نگیرند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی ادامه داد: برای کسانی که نمی خواهند رابطه دین و سینما را مطرح کنند توجه به این زبان اولویت ندارد اما ما که می خواهیم از خاستگاه دین به سینما نگاه کنیم باید این زبان را تعریف کنیم.

وی درباره معیار سینمای خوب گفت: سینمای خوب سینمایی است که هم با سینمای رقیب رقابت کند و هم در عین حال از جایگاه فرهنگی عمیقی برخیزد و در بسط فرهنگ درست به کار آید.

حجت الاسلام مبلغی درباره رابطه سینما با دانش های مختلف اظهار داشت: اخیراً دانش های مختلف برای همنوایی با یکدیگر در حوزه های بین رشته ای اجتماع پیدا می کنند.

وی با بیان این که از آن جا که نگاه مسئولین، مردم و نهادها باید در همه امور علمی باشد نمی شود که نگاه ها به علوم مادر باشد و برای رفع نیاز علمی باید علوم بین رشته ای به صورت علمی و مدون تشکیل شود.

در سینما حتماً نیازمند ایجاد حوزه های بین رشته ای هستیم

رییس مرکز تحقیقات اسلامی با تاکید بر این که ما در سینما حتماً نیازمند ایجاد حوزه های بین رشته ای هستیم، ابراز داشت: سینما از آن جهت که باید به واقعیت های اجتماعی بپردازد و جایگاه متعهدی داشته باشد باید به علم دین رجوع کند و از آن جهت که جنبه های تکنیکی و هنری آن به روز باشد باید به دانش هنر خاص سینما بپردازد.

علوم انسانی باید به سینما بپردازد

حجت الاسلام مبلغی درباره ضرورت پرداختن علوم انسانی به سینما بیان کرد: علوم انسانی نیز باید در مطالعه سینما مطرح باشد زیرا وقتی می خواهید با انسان سخن بگویید باید بدانید که انسان و جهان چیست.

وی افزود: پیشنهاد می کنم یک دانش بین رشته ای برای سینما ایجاد شود که در آن دانشکده و مرکز علمی تمام این دانش ها به نحوی مطرح شود.

جشنواره انقلاب مقدمه ای برای خلق دانش های بین رشته ای بین سینما و علوم انسانی است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی با بیان این که سینما امروز جایگاه بی بدیل و غیر قابل انکاری پیدا کرده است، اظهار داشت: اهمیت جشنواره انقلاب این است که می تواند نقطه های عزیمتی برای یافت و کشف راه  حل های علمی برای یافتن راه هایی برای تدوین و خلق دانش های بین رشته ای بین سینما و علوم انسانی فراهم کند.

در ادامه بحث، وی در پاسخ به سوال بهروز فرنو مبنی بر این که برای یافتن زبانی برای سینما که دین نیز آن را بپذیرد، به جای پرداختن به سینما از منظر فقه اصغر از منظر فقه اکبر به آن بپردازیم، گفت: فقه اکبر به معنای فقه دین و فقه اصغر به معنای فقه احکام است و پاسخ رفتارها را فقه اصغر می دهد و اگر فقه اصغر، پشتوانه فقه اکبر را از دست بدهد پاسخگویی کاملش را از دست می دهد.

 هر رفتاری اعم از توصیفی و هنجاری در سینما را باید فقه اصغر پاسخ دهد

حجت السلام مبلغی با بیان این که پاسخگویی مختص فقه اصغر است، بیان داشت: هر رفتاری اعم از توصیفی و هنجاری در سینما را باید فقه اصغر پاسخ دهد و البته اگر فقه اکبر فعال شود، فقه اصغر ما می تواند از وضعیت فعلی تکامل پیدا کند و پاسخگو باشد.

وی افزود: نمی توان گفت از فقه اصغر عدول کنیم بلکه می توان گفت فقه اصغر را در فضای فقه اکبر پر توان تر کنیم تا هم نظریه بدهیم و هم پاسخ سوالات را بدهیم و در واقع باید به فقه اصغر تحول ببخشیم تا بتواند پاسخگو باشد.درباره وبلاگ

ما که هستیم؟ به ایمان پر از شک دلخوش
طفل طبعیم و به بازی و عروسک دلخـــوش

پایمان بر لب گـــور است و حریصیــم هنـــوز
با همان هلهله شادیم که کودک دلخـــوش

ماهی تنـــگ، در اندیـــشه دریــــا، دلتنـــگ
ما نهنـــگیم و به یک برکه کوچک دلخـــوش

جـــز دورویــی و ریــــا، ســکه نیندوخته ایم
کودکـــانیم و به سنگینـی قلــک دلخــــوش

بـــاد حیثیــت ایـن مــزرعه را با خود بــــــرد
ما کماکان به همان چند مترسک دلخـوش


موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات